Dotacje

30-443 Kraków, ul. Marcika 29
tel. 012 296 46 10, fax 012 296 46 12
e-mail: biuro@im-l.pl

Kontakt

Centrum informacji

Image
Napisz do nas

Image
tel. 012 296 46 10
fax 012 296 46 12

Nasza Firma jest wykonawcą usług doradczych związanych z :
       - pozyskaniem,
       - zarządzaniem,
       - rozliczeniem,
dofinansowania z funduszy strukturalnych


W zakres Naszych usług wchodzą między innymi takie czynności jak:

- Pozyskiwanie     
    
      1) Opracowanie wniosku o dofinansowanie zgodnie 
          z przyjętymi standardami i wymogami Instytucji 
          Wdrażającej
      2) Przygotowanie Biznes Planu dotyczącego projektu 
          opisanego we wniosku o dofinansowanie
      3) Sporządzenie analiz i prognoz finansowych dotyczących projektu
      4) Pomoc w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji
      5) Dostarczenie w wyznaczonym terminie i do odpowiedniej 
          Jednostki Wdrażającej kompletnej aplikacji.

- Zarządzanie 

      1) Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisanie 
          umowy dotacji
      2) Pomoc w dopełnieniu innych wymogów formalnych 
          związanych z podpisaniem umowy.
      3) Pomoc w przygotowaniu ogłoszenia do składania ofert 
          na wykonanie inwestycji
      4) Nadzór nad prawidłowym procesem wyboru  
          wykonawcy inwestycji
      5) Pomoc w przygotowaniu dokumentacji  potwierdzającej 
          prawidłowe przeprowadzenie procesu wyboru 
      6) Koordynowanie działań związanych z archiwizacją 
          dokumentacji niezbędnej do rozliczenia projektu 
      7) Doradztwo przygotowujące beneficjenta do wypełniania 
          obowiązków informacyjnych wynikających 
          z Rozporządzenia nr 1159/2000/WE
          z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez
          Państwa Członkowskie działań informacyjnych
          i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej
          z funduszy strukturalnych

- Rozliczanie 

       1) Przygotowanie dokumentów związanych końcowym
           rozliczeniem dotacji
       2) Przygotowanie, pomoc w zebraniu niezbędnych
           załączników i złożenie wniosku o płatność

W ramach wykonywanych usług współpracujemy łącznie z dziesięcioma ekspertami zewnętrznymi, w tym z biegłym rewidentem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, rzeczoznawcą majątkowym oraz doświadczonymi ekonomistami.


Nasi Klienci

 

Zakładanie stron internetowych: Maszyna.pl, Projekt graficzny: rjan.com