Dotacje

30-443 Kraków, ul. Marcika 29
tel. 012 296 46 10, fax 012 296 46 12
e-mail: biuro@im-l.pl

Kontakt

Centrum informacji

Image
Napisz do nas

Image
tel. 012 296 46 10
fax 012 296 46 12

25-01-2012

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie 4.3 Kredyt technologiczny

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w ramach naboru: 20 czerwca 2011 r. – 21 czerwca 2011 r. wśród wniosków które otrzymały promesę premii technologicznej znalazł się projekt naszego klienta.
Uzyskana kwota premii technologicznej - 2 880 122 zł
Serdecznie gratulujemy!

16-12-2011

Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP"

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/9/2011/SR wśród wniosków zatwierdzonych do dofinansowania znalazły się cztery projekty naszych klientów.
Łączna uzyskana kwota dofinansowania - 2 103 553 zł
Serdecznie gratulujemy!

29-09-2011
 
Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP"

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/8/2011/MA wśród wniosków zatwierdzonych do dofinansowania znalazły się dwa projekty naszych klientów.
Łączna uzyskana kwota dofinansowania - 811 326 zł
Serdecznie gratulujemy!

25-05-2011

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskie
Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w ramach konkursu nr 08/RPOWL/1.1/2010 wśród wniosków zatwierdzonych do dofinansowania znalazł się projekt naszego klienta.
Uzyskana kwota dofinansowanie - 309 999 zł
Serdecznie gratulujemy!

12-05-2011

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w ramach naboru: 1 października 2010 r. - 15 kwietnia 2011 r. wśród wniosków które otrzymały promesę premii technologicznej znalazł się projekt naszego klienta.
Uzyskana kwota premii technologicznej - 2 007 784 zł
Serdecznie gratulujemy!

12-01-2011

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w ramach naboru: 1 października 2010 r. – nabór ciągły, wśród wniosków które otrzymały promesę premii technologicznej znalazł się projekt naszego klienta.
Uzyskana kwota premii technologicznej - 475 650 zł
Serdecznie gratulujemy!

30-12-2010

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w wyniku złożonego odwołania wśród wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I rundy aplikacyjnej w roku 2009 znalazły się dwa projekt naszego klienta.
Łączna uzyskana kwota dofinansowania - 79 992 374 zł
Serdecznie gratulujemy!

31-05-2010

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie 1.4-4.1 Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Z ogromną przyjemnością informujemy, że wśród wniosków złożonych w ramach II rundy aplikacyjnej w roku 2009 znalazły się dwa projekty naszego klienta.
Łączna uzyskana kwota dofinansowania - 1 550 760 zł
Serdecznie gratulujemy!


18-05-2010

Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP"

Z ogromną przyjemnością informujemy, że wśród wniosków złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/5/2009/MI znalazł się projekt naszego klienta.
Uzyskana kwota dofinansowania - 200 000 zł
Serdecznie gratulujemy!

21-04-2010

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Działanie 123 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Z ogromną przyjemnością informujemy, że wśród wniosków złożonych w ramach konkursu przeprowadzonego w terminie 15-21 kwietnia 2009 r. znalazł się projekt naszego klienta.
Uzyskana kwota dofinansowania- 604 650 zł
Serdecznie gratulujemy!


31-07-2009

Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP"

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/3/2009/MA wśród wniosków zatwierdzonych do dofinansowania znalazł się projekt naszego klienta.
Uzyskana kwota dofinansowania - 184 492 zł
Serdecznie gratulujemy!


15-07-2009

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Poddziałanie 1.2.2 "MŚP”


Z ogromną przyjemnością informujemy, że w ramach konkursu nr SCP-01.02.02-002/08 wśród wniosków zatwierdzonych do dofinansowania znalazł się projekt naszego klienta.
Uzyskana kwota dofinansowania - 750 000 zł 
Serdecznie gratulujemy.

27-05-2009

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Z ogromną przyjemnością informujemy, że na liście wybranych do dofinansowania wniosków złożonych w terminie od 30.09.2008 r do 07.11.2008 znalazł się projekt naszego klienta.
Uzyskana kwota dofinansowania - 942 126 zł
Serdecznie gratulujemy.

29-04-2009

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w wyniku złożonego odwołania wśród wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I rundy aplikacyjnej znalazł się projekt naszego klienta.
Uzyskana kwota dofinansowania - 7 824 332 zł.
Serdecznie gratulujemy.

28-04-2009

Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Schemat 2.2.B „Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R"

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/1/2008 wśród wniosków zatwierdzonych do dofinansowania znalazł się projekt naszego klienta.
Uzyskana kwota dofinansowania - 159 292 zł 
Serdecznie gratulujemy.

09-03-2009

Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP"

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/1/2008/MA w wyniku zmiany listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania wśród wniosków, którym przyznano finansowanie znalazł się projekt naszego klienta.
Uzyskana kwota dofinansowania - 753 342 zł 
Serdecznie gratulujemy.

04-03-2009

Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP"

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/2/2008/MI wśród wniosków zatwierdzonych do dofinansowania znalazły się cztery projekty naszych klientów.
Uzyskana kwota dofinansowania - 636 379 zł 
Serdecznie gratulujemy.

03-02-2009

Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP"

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/1/2008/MA wśród wniosków zatwierdzonych do dofinansowania znalazł się projekt naszego klienta.
Uzyskana kwota dofinansowania - 666 344 zł 
Serdecznie gratulujemy.

27-11-2008

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Z ogromną przyjemnością informujemy, że wśród wniosków złożonych w ramach I rundy aplikacyjnej zatwierdzonych do dofinansowania znalazły się dwa projekty naszych klientów.
Łączna uzyskana kwota dofinansowania - 25 602 292 zł
Serdecznie gratulujemy.

20-11-2008

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w ramach I konkursu dla województwa małopolskiego na liście wniosków zatwierdzonych do dofinansowania znalazł się projekt naszego klienta.
Uzyskana kwota dofinansowania - 352 320 zł
Serdecznie gratulujemy.

 

 

Nasi Klienci

 

Zakładanie stron internetowych: Maszyna.pl, Projekt graficzny: rjan.com